Wawerska Szkoła Realna
4-letnie liceum ogólnokształcące

Rozwijamy osobowości

Zapraszamy do naszej szkoły, która jest alternatywą wobec dominującego stylu edukacji. Stawiamy na interdyscyplinarność, samorozwój i odpowiedzialność. Przygotowujemy młodzież na wyzwania współczesnego świata, rozwijając umiejętności pracy w grupie i krytycznego myślenia.

Koncepcja

Wawerska Szkoła Realna powstała na bazie koncepcji i doświadczenia Bednarskiej Szkoły Realnej w Warszawie.

Nazwa szkoła realna nawiązuje do powstałych w XVIII szkół realnych, które kładły nacisk na nauczanie w dziedzinach praktycznych, mających się przydać uczniom w życiu, w dodatku wdrażanych w sposób interesujący i angażujący.

To, co odróżnia szkoły realne od edukacji powszechnej to nauczanie praktyczne, demokratyczne zasady  działania, interdyscyplinarność i  nacisk na kompetencje przydatne uczniom w ich życiu zawodowym i prywatnym. Nauczanie przedmiotowe jest punktem wyjścia do kształcenia  z zakresie poszukiwanych przez pracodawców umiejętności kluczowych takich jak:  umiejętność uczenia się,  zdolność efektywnego zarządzania uczeniem się, kompetencje społeczne i obywatelskie, przejawianie inicjatywy i przedsiębiorczość, porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność mediacji,  rozumienia różnic kulturowych, kompetencje matematyczne, naukowe i techniczne, kompetencje informatyczne, świadomość i ekspresja kulturalna.

W praktyce poza przedmiotami z podstawy programowej MEN, realizowanymi w twórczy i praktyczny sposób,  nasi uczniowie mają warsztaty i bloki zajęć z takich obszarów jak: przedsiębiorczość, komunikacja, zarządzanie czasem, prowadzenie projektów, kultura i sztuka, programowanie, prawo, psychologia, filozofia i wiele innych, które pojawią się w trakcie kształcenia, z potrzeby uczniów i propozycji naszych trenerów, partnerów i rodziców.

W szkołach realnych niezwykle cenimy sobie partnerstwo oraz  powiązania naukowe i biznesowe z wszelkiego rodzaju organizacjami  i firmami, które umożliwią naszej młodzieży rozwój i wgląd w świat nauki i biznesu.

O nas

Od wielu lat byliśmy entuzjastami nowatorskich metod nauczania, szkół demokratycznych i podmiotowego podejścia do uczniów i uczennic. Śledziliśmy poczynania szkół z grupy „Bednarska”. Kibicowaliśmy nowopowstającej parę lat temu, innowacyjnej Bednarskiej Szkole Realnej. Z zapartym tchem śledziliśmy jej rozwój. Dlatego jak tylko nadarzyła się okazja zaczęliśmy współpracę z Ośrodkiem Rozwoju Szkół Realnych, pracując nad oddaniem w Wasze ręce kolejnej szkoły – Wawerskiej Szkoły Realnej.

Dlaczego Wawer? Przede wszystkim, jest to nasza strona Warszawy. Znamy jej problemy, możliwości oraz szanse na rozwój. Grupa dzieci i młodzieży z linii Wawer-Otwock tworzy mocną reprezentację. Jednak oferta szkolna dla tej grupy jest wąska i mało zróżnicowana. Widzimy, że nie ma tu szkół ponadgimnazjalnych o takim profilu jak nasza, wyznających nasze wartości.

Nasze wartości

Wizja absolwenta

Szkoła w chmurze

Nauczyciele

Nauka

Nauka w Wawerskiej Szkole Realnej to połączenie dobrego poziomu wiedzy ogólnej, rozbudowanych języków obcych ze zdobywaniem miękkich kompetencji i praktycznych umiejętności zawodowych.

Uczymy się w następującym przedziale czasowym:

lekcja 0 07.55 - 08.40
lekcja 1 08.45 - 09.30
lekcja 2 09.35 - 10.20
lekcja 3 10.30 - 11.15
lekcja 4 11.25 -12.10

przerwa lunchowa do 12:35

lekcja 5 12.35 - 13.20
lekcja 6 13.30 - 14.15
lekcja 7 14.25 -15.10
lekcja 8 15.15 -16.00
lekcja 9 16.05 -16.50

Jak uczymy

Jak oceniamy

Specjalizacje

Języki

Rekrutacja na rok szkolny 2024/25

UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca do 1 klasy na rok szkolny 2024/25 odbędzie się 28 sierpnia 2024r. 

Standardowe zasady rekrutacji do klasy 1 do Wawerskiej Szkoły Realnej

Rekrutację przeprowadzimy w sposób bazujący na metodzie wypracowanej przez Bednarską Szkołę Realną.

 • 1

  Zadanie zespołowe
   

  Trwa kilka godzin. Kandydaci i kandydatki zostaną podzieleni na kilkuosobowe zespoły. Każdy zespół będzie miał do rozwiązania trzy różne zadania. (30% możliwych do zdobycia punktów),

 • 2

  Rozmowa z kandydatem
  lub kandydatką

  Poprosimy o przygotowanie się do niej – zaprezentowanie swoich osiągnięć, opowiedzenie o tym, z czego jest się dumnym, a osiągnęło się to samodzielnie, o swoich sukcesach i motywacjach wyboru szkoły (30% możliwych do zdobycia punktów),

 • 3

  Testy z języka polskiego
  i matematyki

  Przygotowane przez nas, autorskie testy sprawdzające wiedzę z zakresu szkoły podstawowej (40% możliwych do zdobycia punktów).

Jak zapisać się na egzaminy?

UWAGA! REKRUTACJA na rok szkolny 2024/25  jest już otwarta!

Zapisy w rekrutacji uzupełniającej są poprzez

! FORMULARZ REJESTRACYJNY ! (kliknij tutaj)

do 20 sierpnia 2024!

Szczegóły będziemy wysyłać Państwu na podanego w formularzu e-maila. W razie nieotrzymania wiadomości od nas w ciągu 2-3 dni - prosimy o maila w tej sprawie: sekretariat@realna.waw.pl

Opłata egzaminacyjna

Opłatę w wysokości 450 złotych należy wnieść do 20 sierpnia na konto:
Wawerskie Towarzystwo Edukacji, ul. Małowiejska 31, 04-962 Warszawa
Numer: 98 1140 2004 0000 3902 7846 8571
W treści prosimy napisać: egzamin wstępny, imię i nazwisko kandydata

Termin egzaminu

W tym roku egzaminy odbędą się w terminie

22 - 25 marca 2024

Wyniki

Wyniki zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej do 15 kwietnia 2024

Osoby przyjęte powinny potwierdzić chęć uczęszczania do Wawerskiej Szkoły Realnej, w ciągu 2 tygodni, do 30 kwietnia 2024, wpłacając bezzwrotne wpisowe.

Wyniki egzaminu uzupełniającego będą ogłoszone do 30 sierpnia 2024, chęć uczestnictwa należy potwierdzić tego dnia.

----------------------

15 kwietnia będzie do pobrania plik z wynikami Rekrutacji 2024/25

Przyjęcie do Wawerskiej Szkoły Realnej

Planujemy przyjąć dwie klasy pierwsze, maksymalnie po 20 osób.

Kurs 8 kl.

REALNA powtórka przed egzaminem ósmoklasisty
w Wawerskiej Szkole Realnej.

Zapraszamy ósmoklasistów na kurs powtórkowy przed egzaminem.

Nasz kurs to:

 • każdego dnia bloki zajęć: np. polski, matematyka i angielski,
 • 2 zajęcia teambuildingowe budujące grupę,
 • w sumie 40, godzinnych zajęć

Dodatkowo na naszym kursie:

 • poznasz atmosferę naszej szkoły i wyjątkowych nauczycieli,
 • doświadczysz kreatywnych i aktywizujących metod nauczania stosowanych przez nas na co dzień,
 • spotkasz się z uczniami naszej szkoły, którzy podzielą się swoim doświadczeniem egzaminacyjnym i doświadczeniem związanym z decyzją o wyborze szkoły.

Organizacja kursu:

 • dni zajęć: 10 sobót, ok. 2 soboty w miesiącu:
  14 i 21 października,
  4 i 18 listopada,
  2 i 16 grudnia,
  3, 10 i 24 lutego,
  16 marca.
 • zajęcia od 10:00-14:30,
 • przykładowy dzień zajęć: matematyka (60 min) + polski (60min) + zajęcia teambuildingowe (60 min) + angielski 60 min

Grupy 18 osób
Miejsce: Wawerska Szkoła Realna, ul. Małowiejska 31
Dojazd: kolejka SKM S1 lub autobusy 521, 161, 146 (patrz mapka)
Cena: 1400 zł, płatne w całości przed kursem

Szczegółowy grafik zajęć zostanie przesłany na mail podany w formularzu rejestracyjnym na 3 dni przed kursem

ZAPISY DO 14 PAŹDZIERNIKA

Kurs maturalny

REALNA powtórka przed maturą w Wawerskiej Szkole Realnej

Zapraszamy maturzystów na kurs powtórkowy przed egzaminem.

 1. Kurs powtórkowy – język polski i matematyka podstawowa

Nasz kurs to:

 • każdego dnia bloki zajęć z polskiego i matematyki, poziom podstawowy
 • w sumie 48, godzinnych zajęć (24 godziny polskiego i 24 godziny matematyki)
 • można zapisać się na oba przedmioty bądź na jeden

Dodatkowo na naszym kursie:

 • dni zajęć: 12 sobót

25 listopada,
2 i 16 grudnia,
13 stycznia,
3, 10 i 24 lutego,
2, 16, 23 marca,
6, 13 kwietnia

 • zajęcia: od 9:00 do 11:00 matematyka, od 11:10 do 13:10 język polski

Miejsce: Wawerska Szkoła Realna, ul. Małowiejska 31
Dojazd: kolejka SKM S1 lub autobusy 521, 161, 146 (patrz mapka)
Cena: za jeden przedmiot: 960 zł, za oba przedmioty: 1680 zł, płatne w całości przed kursem

Zapisz się na kurs podstawowy

 1. Kurs powtórkowy – matematyka rozszerzona

Nasz kurs to:

 • każdego dnia blok zajęć z matematyki, poziom rozszerzony
 • w sumie 24 godzinne zajęcia

Dodatkowo na naszym kursie:

 • dni zajęć: 12 sobót

25 listopada,
2 i 16 grudnia,
13 stycznia,
3, 10 i 24 lutego,
2, 16, 23 marca,
6, 13 kwietnia

 • zajęcia: od 11:10 do 13:10

Miejsce: Wawerska Szkoła Realna, ul. Małowiejska 31
Dojazd: kolejka SKM S1 lub autobusy 521, 161, 146 (patrz mapka)
Cena: 960 zł, płatne w całości przed kursem

Zapisz się na kurs rozszerzony

Społeczność

Zadanie nauczycieli, albo raczej mentorów i przewodników po świecie,  widzimy jako przygotowanie  młodego człowieka na dynamicznie zmieniające się wyzwania współczesnego świata.

Jest dla nas niezwykle ważne, abyśmy jako nauczyciele sami reprezentowali wartości i postawy jakie chcielibyśmy rozwijać u naszych uczniów.

Dlatego chcemy wraz z nauczycielami, uczniami  i rodzicami  tworzyć społeczność, w  której wartością jest:

ciągła nauka i rozwój w zakresie swojej specjalizacji, umiejętności miękkich i kompetencji kluczowych

zainteresowanie nowymi technologiami

wyznawanie wartości demokratycznych

otwartość na konstruktywną krytykę

wysoki poziom kompetencji komunikacyjnych

świadomość "ekologiczna" i postawy ekologiczne

tolerancyjność i otwartość na odmienne poglądy

wrażliwość na odmienność kulturową

uczenie się poprzez doświadczenie, odkrywanie, praktyczne zastosowanie, współpracę a nie przez zapamiętywanie i rywalizację

prezentowanie postaw, których oczekujemy  od innych

uczenie się od innych i dzieleni się swoim doświadczeniem i pomysłami

wspólne wdrażanie w szkole projektów/pomysłów, które mają na celu rozwijania pasji i zainteresowań uczniów

W szkołach realnych korzystamy też z olbrzymich zasobów jakie posiadają rodzice naszych uczniów. Chcemy praktycznie wdrażać ich w tworzenie naszej społeczności i zachęcać do dzielenia się z nami swoim know how.

Opłaty

Wpisowe oraz czesne w roku szkolnym 2024/25 wynosić będzie 2000 zł.

Konto szkoły:

Wawerskie Towarzystwo Edukacji Sp.z o.o.

mBank 98 1140 2004 0000 3902 7846 8571

Pliki do pobrania

Statut
szkoły

Konstytucja
szkoły

Regulamin
sądu szkolnego

Regulamin
wiecu szkolnego

Regulamin WSR 2022/23

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Opłaty dodatkowe 2023/24

Kontakt

Logo WSR Kontakt

Sekretariat

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Monika Niedbalska, tel. 662 348 305

e-mail
sekretariat@realna.waw.pl

monika.niedbalska@realna.waw.pl

 

Dyrektorka szkoły
Aleksandra Drozd

Adres szkoły
ul. Małowiejska 31,  04-962 Warszawa
(Wawer-Falenica)

Stworzone z    przez