O nas

Nasze wartości

Wizja absolwenta

Szkoła w chmurze

Nauczyciele

Nasze wartości

Na czym się skupiamy w Wawerskiej Szkole Realnej? Jakie są nasze główne wartości? Bazujemy na wartościach Bednarskiej Szkoły Realnej, dodając od siebie idee związane z nami.

Edukacja

Zatrudniamy doświadczonych nauczycieli, który są zaangażowani w szukanie niekonwencjonalnych rozwiązań i rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów i uczennic, ludzi dających im poczucie bezpieczeństwa, o indywidualnym podejściu. Ważna jest dla nas interdyscyplinarność w działaniu. Stworzone przez nas kierunki wzajemnie się uzupełniają, co stwarza możliwości współpracy. Skupiamy się na pracy w grupie. Rozwijamy miękkie kompetencje uczniów i uczennic.

Demokracja

Poprzez demokratyczne wiece uczniowie wspólnie z nauczycielami i rodzicami tworzą społeczność szkolną. Wychowujemy do myślenia, do działania, brania spraw w swoje ręce. Rozwijamy sprawczość.

Ekologia

Ważne są dla nas aspekty ekologiczne. Uczymy odpowiedzialnego wyboru produktów i materiałów, z których są wykonane. Uczymy segregacji. Małymi krokami tworzymy „ekologiczną” szkołę.

Szacunek

Nasze działania opieramy na szacunku. Poszanowanie godności każdego człowieka, niezależnie od narodowości, pochodzenia czy wyznawanej religii to dla nas ważny aspekt działalności.

Niepełnosprawność

Wspieramy uczniów niepełnosprawnych, o różnych trudnościach. Szkoła jest parterowa, przystosowana do uczniów poruszających się na wózkach.

Społeczność lokalna

Wspieramy społeczności lokalne. Angażujemy uczniów w charytatywne działania i wolontariat na rzecz osób starszych, dzieci z domów dziecka, schronisk czy osób żyjących w strefach zagrożonych ekonomicznie.

Współpraca

Współpracujemy z organizacjami społecznymi, firmami, wyższymi uczelniami, zarówno poprzez wspólne akcje, projekty, wykłady, konferencje, ale też staże czy praktyki uczniowskie.

Wizja absolwenta

Absolwent Wawerskiej Szkoły Realnej:

Posiada solidne wykształcenie ogólne i samodzielnie podejmuje decyzję o kontynuacji procesu kształcenia

Dzięki zdobytym kompetencjom jest gotowy, aby po szkole podjąć pracę, ale jest też dojrzały i gotowy, aby sam sobie stworzyć miejsce pracy

Posiada kompetencje IT i może je dalej rozwijać w ramach swoich obszarów zainteresowania

Swobodnie komunikuje się w dwóch językach obcych, w tym w jednym biegle w mowie i piśmie

Jest przedsiębiorczy, potrafi zaplanować swoje działania i wie czego chce oraz zna swoje mocne strony oraz obszary do rozwoju, ma właściwą samoocenę

Posiada w dobrym stopniu wykształcone kompetencje miękkie, w tym pracy w zespole

Jest etyczny, bierze wzgląd na innych

Jest świadomy ekologicznie

Bliskie są mu wartości demokratyczne

Microsoft Szkoła w Chmurze

Współpraca jest jednym z fundamentów w Wawerskiej Szkole Realnej. Od samego początku bardzo nam zależało, aby wspierać ją bazując na najnowszych technologiach oraz wykorzystując najnowocześniejsze sposoby komunikacji, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z Microsoft, uzyskując tytuł Szkoły w Chmurze Microsoft.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

  • szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami i uczniami;
  • szkoła, w której kadra pedagogiczna jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów;
  • szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji;
  • szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły;
  • szkoła ekologiczna - dzięki aktywnemu wykorzystaniu dostępnych narzędzi, zamiast drukować, dzielimy się materiałami w chmurze.
Z założenia każdy uczeń i nauczyciel w Wawerskiej Szkole Realnej ma realnie wykorzystywać technologię w codziennej pracy:
  • każdy z nas otrzymuje bezpieczny dostęp do zasobów szkolnych, swojej przestrzeni w chmurze i wszystkich narzędzi Microsoft 365 for Education. Konto jest dostępne z każdego miejsca i urządzenia;
  • aktywnie korzystamy z narzędzi do pracy grupowej i projektowej - wszystko dzięki rozwiązaniu opartemu na jednej platformie;
  • jesteśmy gotowi do pracy hybrydowej i zdalnej, dzięki czemu możemy reagować bardzo szybko na zmieniające się warunki, ale także odpowiadać na specjalne potrzeby uczniów;
  • jesteśmy częścią międzynarodowej społeczności, dzięki czemu mamy dostęp do szkoleń i materiałów dla nauczycieli. Ta społeczność to również inne szkoły w różnych częściach globu, z którymi możemy dzielić się doświadczeniami i robić wspólne projekty.

Członkowie naszej kadry posiadają tytuł Microsoft Innovative Educator Expert (globalna sieć innowacyjnych nauczycieli).

Realna Ms Szkola W Chmurze
Realna Ms School
Realna Ms Mie Expert
Realna Ms Schools 2019

Nauczyciele i przyjaciele szkoły

Nasi nauczyciele i trenerzy  to praktycy, wizjonerzy i pasjonaci niejednokrotnie wywodzący się z naukowo-biznesowych środowisk. To eksperci i  ludzie sukcesu, których misją jest dzielenie się swoim doświadczeniem z młodszymi pokoleniami.

Piela
Barbara Piela

Informatyka

Kierownik projektów IT, trener biznesu, coach, prywatnie mama ósmoklasisty, od 6 lat w edukacji domowej. Absolwentka Politechniki Białostockiej, Wydziału Informatyki oraz Akademii Profesjonalnego Trenera Biznesu na Akademii Kuźmińskiego. Od 2007 roku certyfikowany coach International Coaching Community. Przez wiele lat konsultant techniczny, potem architekt systemów i na końcu kierownik projektów w dużej międzynarodowej korporacji IT, dzięki której uczestniczyłam w wielu projektach dla wszystkich firm telekomunikacyjnych i kilku dużych banków, w tym NBP.

Pasjonatka rozwoju, kreatywnej edukacji (już w podstawówce udzielałam korepetycji z matematyki, pierwszą pracą podczas studiów było prowadzenie kółka informatycznego w szkole), ekologii (mój ostatni konik to styl ZERO-WASTE), ogrodnictwa (na zdjęciu za mną są moje piękne kwitnące kaliny), kulinariów (chętnie wypróbuję każdy wegański przepis) i podróży (zwłaszcza tam, gdzie są góry, np. Góry Skaliste w Kanadzie).

Golachowski
Mikołaj Gołachowski

Przyjaciel szkoły

Biolog i podróżnik, doktor nauk przyrodniczych. Koncentruje się na polarnych krańcach Ziemi, dwukrotnie zimował na Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego (raz jako kierownik 32 Polskiej Wyprawy Antarktycznej), a
jako przewodnik turystyczny regularnie odwiedza Antarktykę Zachodnią i
subantarktyczne wyspy. Od jedenastu lat poznaje również Arktykę, sześć
razy dotarł nawet na Biegun Północny. Gdy chwilowo przebywa w Polsce,
mieszka w Warszawie.

Mencel
Dariusz Mencel

Historia i WOS

Nauczyciel, historyk, przewodnik miejski po Trójmieście i Warszawie. Absolwent Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego z 2001 roku. Gdańszczanin z duszy, Warszawianin (Warszawiak? :)) z wyboru, a nawet jakimś cudem oficer rezerwy z totalnie pacyfistycznym podejściem do życia. Pracował do tej pory w szkole  podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum czyli... na każdym szczeblu nauczania, gdzie nauczana jest i była historia. Oprócz tego jest też nauczycielem wiedzy o społeczeństwie po studiach na SGGW w Warszawie.

Interesuje go historia w każdym jej przejawie ale najbardziej ta krwista, realna, namacalna, ubrana w ludzkie słabości i namiętności. Zadeklarowany fan Gwiezdnych Wojen, Obcego, Gry o Tron, Indiany Jonesa, wszelakiego S-F, kina wojennego, dobrej komedii i akcji. A tak w ogóle jest w latach 80 tych 🙂

Gibas
Urszula Gibas

Muzyka

Nauczyciel wychowania muzycznego od 17 lat. Umuzykalnia dzieci, młodzież oraz starszych ludzi w domach kultury, przedszkolach, szkołach - to jej pasja. Wie, że muzyka pomaga w chwilach trudnych, pociesza, rozwija i daje nam dużo radości. Stara się obudzić te pasje, zarazić miłością do gry na instrumentach, śpiewu, słuchania dobrej muzyki. Cały czas dba o rozwój artystycznych dzieci i młodzież przygotowując ich do różnych przedstawień, koncertów, konkursów artystycznych na różnych stopniach trudności. Podczas swojej pracy wprowadza nowe metody pracy, wymyślam nowe sposoby tworzenia sztuki poprzez malarstwo, rzeźbę i muzykę, by zainspirować tym co daje radość.

Ukończyłam Wydział Pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim oraz kierunki sztuka i technika na studiach podyplomowych. Interesuje ją pedagogika alternatywna, niesystemowe podejście do szkoły i rozwój. Kocha podróże, sztukę i sport. Chce współtworzyć szkołę realną, gdyż wie, że dzieciaki są otwarte i mądre. Trzeba ich tylko zachęcić do działania. Być może to muzyka i sztuka im pomoże iść w przyszłość.

Ganowski
Robert Ganowski

Informatyka

#!/usr/bin/env python
from my_life import learn_and_research, work_for, have_a_lot_of_fun
import random

SOME_STUDIES = [

'mimuw.edu.pl', lbj.utexas.edu', 'ism.uw.edu.pl',
'sggw.pl', 'akademiawina.org'

]

for s in SOME_STUDIES:
learn_and_research(s)

SOME_WORKPLACES = [

'ksap.gov.pl', 'ms.gov.pl', 'mpips.gov.pl',
'netia.pl', 't-mobile.pl', 'metoda.com.pl'

]

for w in SOME_WORKPLACES:
work_for(w)

MAIN_INTERESTS = [

'Rodzina', 'Góry/Beskid Niski…', 'Gitara', 'Konie',
'Uprawa winorośli', 'Myśliwski/ Hen/ Grzebałkowska/ Vonnegut…',
'The Beatles/Pink Floyd…'

]

while True:
have_a_lot_of_fun(
random.choice(MAIN_INTERESTS)
)

Tomasz Sulej
Tomasz Sulej

przyjaciel szkoły

Dr hab. Tomasz Sulej prof. IP PAN – polski paleontolog specjalizujący się w badaniu ewolucji bazalnych archozaurów i płazów z grupy temnospondyli oraz paleontologii triasu. Organizował wykopaliska w Krasiejowie, skąd opisał pięć nowych gatunków dużych i małych kręgowców triasowych. Uczestniczył w wydobyciu i opisaniu szczątków olbrzymiego dicynodonta lisowicii i dużego teropoda smoka wawelskiego koło Lublińca. Odkrył nowe stanowisko w Porębie skąd opisał najstarszego żółwia (wspólnie z Tomaszem Szczygielskim).
Dwukrotny laureat nagrody Travelery Odkrycie roku (ze współpracownikami), zwycięzca Famelab 2017, lautear nagrody Prezesa PAN za popularyzację nauki (ze współpracownikami).

W 2006 roku z Jerzym Dzikiem i Grzegorzem Niedźwiedzkim brał udział w wykopaliskach w górach Karatau w Kazachstanie, skąd badacze ci opisali późnojurajskie prapióro. Ostatnio zorganizował duże wykopaliska w Rosji i ekspedycję na Grenlandię.

Marta Jajkiewicz
Marta Jajkiewicz

język hiszpański i angielski

Lektor języków angielskiego i hiszpańskiego, certyfikowany nauczyciel CELTA. Absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej na Uniwersytecie SWPS a także Nauczania Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem pasjonatką kultury iberyjskiej i sportu dlatego łącząc te dwie pasje nieustannie podróżuje po Hiszpanii przemierzając ten wspaniały kraj na rowerze lub próbując wspinaczki w górach Sierra Nevada. Angielski towarzyszy mi od lat a jednak wciąż odkrywam jego sekrety, jestem absolutną zwolenniczką kreatywnego nauczania i uczenia się poprzez odkrywanie. Dotychczas pracowałam jako lektor języka biznesowego w firmie logistycznej działającej na rynku europejskim, wcześniej oprócz nauki polskojęzycznych dzieci i młodzieży pracowałam z uczniami hiszpańskojęzycznymi. Kocham jeść ale i biegać dlatego trzymam równowagę 😉

Ester Trilla
Ester Trilla

język hiszpański i angielski

I have been a Teacher Trainer, Director of Studies, Teddy Eddie Method Supervisor, Language coordinator, Spanish, English and Catalan teacher. I have both the Cambridge Certificate and Diploma of English Language Teaching to Adults (CELTA and DELTA). I have been responsible for building a Spanish department, creating materials, implementing initiatives, developing programmes, monitoring, organizing, preparing, conducting, choosing and evaluating. But above all I am a learner. Some passions: sharing, reading, herbal medicine, the sun, walking in nature, sharing, the sun. Some books: A Hundred Years of Solitude, Journey to Itxlan, The Lord of the Rings. Some films: Bagdad Café, Unforgiven, The Secret Life of Words. Some quotations: ‘Let’s be realistic and do the impossible’ – E. Guevara; ‘Nothing that is worth knowing can be taught’ – O. Wilde; ’ I must say I find television very educational. The minute somebody turns it on, I go to the library and read a good book’ – G. Marx.

Monika Bucewka
Monika Bucewka

matematyka, informatyka, opiekunka specjalizacji Cyfrowej

Ukończyłam studia matematyki i informatyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Przez 10 lat uczyłam w warszawskim liceum, a od dekady znów współprowadzę firmę informatyczną. Od kilku lat jestem zafascynowana różnymi rodzajami wolnej edukacji. Pasjonuje mnie kodowanie i programowanie, których uczę w grupach dzieci z edukacji domowej w Centrum Wielokulturowym. Czytam też dzieciom jako wolontariuszka zaczytani.org

Jestem niepoprawną optymistką ćwiczącą jogę i biegającą po lasach i w biegach ulicznych, od krótkich dystansów po maraton. Uwielbiam czytać książki i dziergać na szydełku i drutach oraz szyć na maszynie. Uczę się rysunku ołówkiem i węglem. Bliskie są mi ideały ekologii i zero waste tak w kuchni, jak w życiu. Zbieram gumki recepturki i korki z wina, umiem pleść wianki, ale nie umiem pleść trzy po trzy. Umiem świetnie kłaść kafelki i malować ściany, ale nie chciałabym tego robić na co dzień w życiu. Nauczyłam się odpuszczać, kiedy można i nie odpuszczać, kiedy absolutnie nie wolno.
Zgodziłam się wrócić do szkoły, bo matematyka jest wszędzie i postaram się, żebyście ją polubili, pokochali lub przynajmniej się nią zachwycili. Najważniejsze jest jednak, aby umieć krytycznie i logicznie myśleć, umieć się komunikować, współpracować oraz aby obudzić w sobie pokłady kreatywności, bo w dzisiejszym świecie właśnie to liczy się najbardziej.

Artur Piechocki
Artur Piechocki

przyjaciel szkoły

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się głównie w obsłudze klientów w zakresie ochrony prywatności, bezpieczeństwa informacji, w tym cyberbezpieczeństwa.

Współtwórca Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz podstaw rozstrzygania sporów domenowych w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Ekspert European Network and Information Security Agency (ENISA) w zakresie Regulatory & Legal, Privacy & Data Protection. Aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu popularyzację zagadnień prawnych dotyczących nowych technologii, ochrony danych osobowych, koordynując debaty publiczne z udziałem uznanych ekspertów. Współpracownik polskich oraz międzynarodowych organizacji: Council of European National Top-Level Registries (CENTR) oraz Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), z którymi współpracował przez blisko 13 lat. Uczestniczył w spotkaniach Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), reprezentując sector member. Wieloletni członek grup roboczych Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), w tym Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych oraz Komitetu Mediów Elektronicznych. Autor licznych wystąpień, wykładów, szkoleń i publikacji zarówno w Polsce jak i zagranicą, których główny temat stanowi prawo dotyczące nowych technologii, a w tym nazw domen internetowych, cyberbezpieczeństwa, prywatność, prawo telekomunikacyjne, a także ochrona własności intelektualnej.

Daniel Branderburski
Daniel Brandeburski

edb

Pokrótce o mnie zawodowo: psycholog społeczny, trener umiejętności miękkich, doradca rozwojowy, nauczyciel. Działam w dwóch obszarach: edukacji i biznesu.

Ukończyłem psychologię społeczną w SWPS, podyplomowo „Szkolenia i rozwój” w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Public Relations w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW.

Specjalizuję się w obszarach: rozwój osobisty, komunikacja międzyludzka, mediacje. Doradzam, jak pozytywnie iść do przodu, rozwiązywać sytuacje trudne, konflikty. Jak realizować siebie i swoje cele, motywować się do działania Jak uczyć się pozytywnych zachowań. Pracuję zarówno z grupami, jak i jednostkami.

Profilaktyką bezpieczeństwa zajmuję się od kilku lat. Kładę duży nacisk na mentalne przygotowanie do sytuacji trudnych. Prowadzę warsztaty dla młodzieży oraz Edukację dla Bezpieczeństwa w szkołach. Jestem instruktorem obozów sportowych i survivalowych, prowadzę szkolenia na zielonych szkołach wraz z gronem starannie dobranych specjalistów.

Na co dzień trenuję karate oraz samoobronę. W czasie wolnym jestem wielkim pasjonatem historii wojskowości, z zamiłowaniem uprawiam trekking w górach. Jestem też autorem opowiadań fantastycznych. Przez wiele lat działałem jako rekonstruktor i uczestnik pełnokontaktowych walk rycerskich.
Gram w gry fabularne i komputerowe, wciąż uprawiam szermierkę średniowieczną. Propaguję zdrowy tryb życia.

P.S. zdjęcie pochodzi ze szkolenia "Obsługa halabardy" :)))

Justyna Bzura
Justyna Bzura

matematyka, fizyka, rozszerzenia

Doktorantka nauk chemicznych, autorka prac naukowych dotyczących konstrukcji zmechanizowanych systemów przepływowych dedykowanych do oznaczeń biokatalitycznej aktywności enzymów. Jestem nauczycielką matematyki. Staram się zarażać pasją matematyczną, obiecuję przede wszystkim ciężką pracę J ale #youwilllikeit . Chciałabym by to nie matematyka była nowoczesna, ale jej nauczanie.

Poza matmą i chemią, można znaleźć mnie w górach.  To miejsce, w którym odkrywam lepszą wersję siebie, a przynajmniej to, że większość granic (nie tylko tych matematycznych ;P) i leków, to jedynie ułomność mojego umysłu.

Agata Krawiec
Agata Wieczyńska-Krawiec

język polski

Jestem nauczycielką, instruktorką teatralną, autorką piosenek i dramatopisarką.
Ukończyłam Teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Pracowałam w szkołach specjalnych, a potem głównie jako autorka i instruktorka młodzieżowych grup teatralnych.
Śpiewam też piosenki autorskie.
Lubię dobrą piosenkę poetycką, pracę z ludźmi, współtworzenie różnych rzeczy, w tym teatru i muzyki. Mam tłustego labradora, którego wszyscy lubią.
Interesuję się rozwojem osobistym, life coachingiem. Niepokoję się o los ziemi i chcę na swoją miarę coś dla niej zrobić.
Jestem bardzo ciekawa potencjału młodych ludzi.

Michal Sender
Michał Sender

geografia, opiekun specjalizacji Eko

Nauczyciel geografii i przyrody, muzyk rockowy. 🎸 W ciągu niemal 10 lat uczył na każdym szczeblu edukacji, zdobywając tym samym szerokie doświadczenie i umiejętność pracy w bardzo zróżnicowanym środowisku i zmiennych warunkach. Obecnie uczy geografii i przyrody w państwowej szkole podstawowej i jest doszczętnie zdruzgotany tradycyjnym systemem edukacji, który zabija w młodych ludziach wszelki entuzjazm i kreatywność. Absolwent geografii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Odbył wyprawę koleją transsyberyjską 🚞i treking wokół Jeziora Bajkał wraz z podejściem na najwyższy szczyt Sajanu Wschodniego Munku Sardyk. ⛰️

🎶 Jego absolutną pasją jest gitara i muzyka rockowa. Uczy jak grać, a największy nacisk kładzie na umiejętność swobodnej improwizacji i budowania dobrych kawałków. Dzięki narzędziom do obróbki dźwięku oraz miksu na żywo pokazuje anatomię współczesnej muzyki oraz odkrywa tajemnice aranżacji utworów i tworzenia najnowszych brzmień gitarowych. 

Joanna Kolakowska
Joanna Kołakowska

Wicedyrektorka, język angielski

Jako absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim z 15-letnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego, niestrudzenie pracuję nad utrzymywaniem wysokiego poziomu motywacji i kreatywności moich uczniów, starając się by nauka była dla nich stymulującym doświadczeniem. Mam doświadczenie w pracy z uczniami w różnym wieku i na każdym poziomie. Jestem orędowniczką interdyscyplinarności i wprowadzania treści przedmiotowych do nauczania języka obcego, dzięki czemu nauka języka nabiera tempa i sensu J Moje wieloletnie doświadczenie nauczycielskie udało mi się połączyć  z pracą w innych obszarach związanych z językiem angielskim. Jestem metodykiem nauczania języków obcych, trenerem nauczycieli oraz autorką licznych artykułów w czasopismach branżowych poświęconych kreatywnym metodom nauczania, wspieraniu autonomii ucznia oraz rozwojowi zawodowemu nauczycieli. Współpracuję również z wydawnictwami językowymi, tworząc materiały do nauczania języka angielskiego. Przez ostatnie lata kierowałam ogólnopolskim Centrum Egzaminacyjnym Cambridge Assessment English, z czym wiąże się moje wieloletnie doświadczenie jako egzaminatora Cambridge. 

Prywatnie – entuzjastka swojej rodziny 2+3+wyżeł J. Moją drugą miłością jest Andaluzja, gdzie mogę złapać oddech i dystans pomiędzy piaszczystymi plażami a górzystym interiorem. Jestem pasjonatką kryminałów i historii oraz współczesnej literatury brytyjskiej. Entuzjastka blogów kulinarnych i gotowania z dziećmi oraz biegania z psem.

Dorota Blacha
Dorota Blacha

język polski, opiekun specjalizacji medialnej

Jestem polonistką, po warszawskim UW, ze specjalizacją animacja kultury, redaktorką, wielbicielką Witkacego i Tove Jansson.  Od lat pracuję w różnych wydawnictwach i  redakcjach, najbliższa jest mi literatura dziecięca. Mam własną jednoosobową firmę, w ramach której organizuję warsztaty i wydarzenia dla dzieci. Uwielbiam szukać ciekawych wydarzeń kulturalnych, wystaw, przedstawień, niszowych filmów i buszować po księgarniach. Staram się pomagać zwierzakom i  żyć w nurcie zero waste.

Lubię poruszanie się drogami nieograniczonej wyobraźni i kreatywnego myślenia. Cenię w życiu otwartość i szczerość.

Jestem mamą licealistki i mam dorosłego syna informatyka oraz jestem właścicielką szalonego psa. Czytam, rysuję, kiedyś nawet udało mi się skończyć szkołę muzyczną – umiejętności w zaniku 🙂

Anna Sepek
Anna Sępek

psycholog szkolny

Z urodzenia i pochodzenia Ślązaczka (gryfno ślonsko frela). Absolwentka wydziału psychologii klinicznej w Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego. Doświadczenie zawodowe i życiowe zdobywała w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaczym i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu, pracując z ofiarami przemocy i dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz prowadząc zajęcia  Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Jest instruktorem z ramienia Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (FAR).

Interesuje się literaturą, muzyką rockową, kinem hiszpańskojęzycznym oraz sportami osób niepełnosprawnych.

Dorota Kochanowska
Dorota Kochanowska

biologia, chemia

Magdalena Ceglowska Lewinska
Magdalena Cegłowska-Lewińska

jęz. niemiecki, wiedza o kulturze

Absolwentka Kolegium Języków Obcych i Wydziału Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Studia podyplomowe Historia sztuki- perspektywa społeczna i polityczna w Collegium Civitas PAN w Warszawie.

Projektuję ceramikę użytkową i prowadzę warsztat artystyczne w galeriach sztuki współczesnej i szkołach. Byłam ekspertem metodycznym w szkole językowej Deutsch Zentrum na warszawskim Żoliborzu. Prowadziłam zajęcia przygotowujące do egzaminu Mittelstufe Deutsch oraz Kleines Deutsches Sprachdiplom. Otrzymałam sypendium językowe Goethe Institut. W czasie pobytu w Berlinie specjalizowałam się w prowadzeniu zajęć z języka niemieckiego poprzez sztukę, tj. Kunst im Deutschunterricht. Nawiązałam współpracę z instytuacjami kultury i sztuki, którą do dziś wykorzystuję w czasie realizacji projektów językowych w Berlinie. Od 2000 roku nauczam języka niemieckiego w szkole społecznej STO oraz szkole Montessori.
Od wielu lat prowadzę projekty językowo-kulturalne w Niemczech i w Polsce.
Interesuje mnie street art oraz niszowe nurty artystyczne. Zachwyca mnie niemiecki Bauhaus i idea realności tworzenia i rozwoju poprzez łącznie wszystkich dziedzin sztuki jak i eksperymentowania z materiałami.
Współpracuję z instytucjami kultury i sztuki, jestem współtwórczynią programu wychowania poprzez sztukę prezentowanego na konferencjach z cyklu „Sztuka Edukacji”, zainicjowanych przez Narodową Galerię Sztuki Zachęta.

Moje doświadczenia związane ze sztuką przekładam na edukację w otwartości, wymianie perspektyw i myśli oraz tolerancji.
Edukacja to dla niej forma nawiązywania relacji i wzajemnych inspiracji.
Nauka języka obcego ma być przede wszystkim przyjemnością a sam język narzędziem komunikacji, który pomaga w zrozumieniu kultury danego kraju, poszerza horyzonty i buduje niezależność w świecie.
Towarzyszę i wspieram swoich uczniów w procesie nauki języka niemieckiego, wierząc, że każdy z nich może osiągnąć sukces.

Z powodzeniem przygotowuję uczniów do certyfikatów w Österreichisches Institut i Goethe Institut jak i swobodnego posługiwania się językiem niemieckim w podróżach i codziennych sytuacjach.
Prywatnie lubię zwiedzać miasta, szczególnie te mniejsze, spacerować z rodziną po lesie, słuchać jazzu i czytać książki o architekturze.

Ola Drozd
Aleksandra Drozd

założycielka i dyrektorka szkoły
podstawy przedsiębiorczości

Ukończyłam studia biznesowe w Wyższej Szkole Biznesu-National Louis University na kierunku zarządzanie biznesem/ zarządzanie finansami oraz pedagogiczne studia podyplomowe. To, co mnie popycha do działania to ciągła chęć rozwoju oraz niesienia pomocy innym. Tak było od zawsze. Na studiach działałam w organizacji studenckiej (AIESEC) oraz pracowałam wolontariacko z dziećmi z domu dziecka. Potem przyszły różne doświadczenia zawodowe oraz inne wolontariaty. Pracowałam w finansach, w obsłudze klienta, w marketingu i sprzedaży, jednocześnie robiąc akcje na rzecz dzieci z nowotworami, a później wspierając Kluby Rodzica dzieci z neurotrudnościami. Współtworzyłam przez kilka lat grupę edukacji demokratycznej, wolnościowej, angażując się w rozwój tego ruchu w Polsce i uczestnicząc w międzynarodowych kongresach na temat edukacji alternatywnej.

Jestem osobą elastyczną, szybko się uczę i przystosowuję do nowych warunków. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Uwielbiam wędrówki oraz bieganie po górach, to daje mi poczucie wolności i “ładuje mi baterie”. Kocham podróże, poznawanie nowych ludzi, kultur i miejsc. Z natury jestem romantyczką, która zachwyca się śpiewem ptaków o poranku czy zachodami słońca... Jestem mamą dwójki cudownych ludzi - dorosłej już Mili oraz prawie dorosłego Tyma. Mamy ogromnego psa Rubio. Udzielam się w Kooperatywie Falenica, jestem wege.

Alina Lukawska
Alina Łukawska

Przyjaciółka szkoły 🙂

Granice mojego języka są granicami mojego świata” – powiedział znany filozof Ludwig Wittgenstein i może dlatego wybrałam języki i ich światy. Jestem nauczycielem niemieckiego i angielskiego, metodykiem, trenerem nauczycieli (metodyka i umiejętności miękkie), inspektorem szkół językowych i przez kilkanaście lat byłam dyrektorem ds. rozwoju dużej szkoły językowej, centrum egzaminacyjnego Cambridge Assessment English i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. W ostatnim czasie poszerzam swój i innych "mindset" jako prezes Fundacji Mindset i współtwórca Language Love Festival. Oprócz języków zawsze ciągnęło mnie w świat psychologii, dlatego dodatkowo ukończyłam Psychologię Zarządzania Zasobami Ludzkimi, szereg kursów poradnictwa (w kraju i za granicą) i NVC. Pasjonuje mnie rozwój, kreatywna edukacja, uczenie się i dzielenie się wiedzą z innymi w każdej możliwej formie (no może bez zakuwania :-))

Jestem mamą dwóch nastolatek. Ćwiczę Tai Chi, biegam po koncertach jazzowych, bywa, że coś maluję, ostatnio przymierzam się do maszyny do szycia i gry na kongach. Idę w kierunku zero waste.

Kontakt

Logo WSR Kontakt

e-mail
sekretariat@realna.waw.pl

Dyrektorka szkoły
Aleksandra Drozd,  tel. 691 354 820

Adres szkoły
ul. Małowiejska 31,  04-962 Warszawa
(Wawer-Falenica)

Stworzone z    przez