Medialna - Realna

Dla kogo

Program

Zachęcamy

Uzupełnienie

Na zajęciach

Pamiętamy

O specjalizacji

Dla kogo?

Adresowana jest do uczniów zainteresowanych przygotowaniem zawodowym lub studiami do pracy w dziedzinie reklamy i marketingu, public relations, w zawodach kreatywnych oraz w mediach (w tym: w przemyśle filmowym, w redakcjach kulturalnych itd.). To również dobry wybór dla osób, które chcą zajmować się edukacją medialną w instytucjach kulturalnych, edukacyjnych i w organizacjach pozarządowych.

Na specjalizacji medialnej

  • krytycznie analizujemy media (również społecznościowe) oraz dyskurs publiczny,
  • dyskutujemy o zmieniających się formach i gatunkach przekazu,
  • ćwiczymy wyspecjalizowane i uniwersalne formy posługiwania się słowem oraz obrazem.

Program

Program specjalizacji koncentruje się na:

  • obserwacji oraz analizie współczesnego rynku i języka komunikacji multimedialnej (mediów, filmu, reklamy, PR),
  • tworzeniu szeroko rozumianych tekstów użytkowych,
  • ćwiczeniu miękkich umiejętności przydatnych m.in. w zawodach medialnych (nauka argumentacji, wystąpień, debat i negocjacji).

Zachęcamy

Zachęcamy do krytycznego myślenia i twórczego działania.

Uzupełnienie

Uzupełnieniem specjalizacji jest Dyskusyjny Klub Filmowy, zajęcia teatralne i  Koło Retoryki.

Na zajęciach

Na zajęciach, prowadzonych przez akademików i praktyków, kładziemy nacisk na warsztatowe podejście i aktywne współdziałanie.

Pamiętamy

Pamiętamy o niezbędnych podstawach: kulturze słowa, poprawności językowej, rzetelności i retorycznym źródle skutecznego przekonywania.

Kontakt

Logo WSR Kontakt

e-mail
sekretariat@realna.waw.pl

Dyrektorka szkoły
Aleksandra Drozd,  tel. 691 354 820

Adres szkoły
ul. Małowiejska 31,  04-962 Warszawa
(Wawer-Falenica)

Stworzone z    przez