Media i kultura

Dla kogo

Program

Zachęcamy

Uzupełnienie

Na zajęciach

Pamiętamy

O specjalizacji

Dla kogo?

Adresowana jest do osób kreatywnych, z otwartą głową i chęcią działania w kulturze i mediach, dla ludzi kochających dobre kino, teatr, słowo pisane i sztukę. 

Specjalizacja medialno-kulturowa ma za zadanie nauczyć świadomego odbioru mediów i szeroko rozumianej kultury. 

Program

Program specjalizacji: 
- rozpoznawanie manipulacji w mediach,
- rozróżnianie podstawowych gatunków dziennikarskich,
- prowadzenie debat i wywiadów,
- zajęcia z kamerą i przed kamerą,
- historia kina i filmoznawstwo,
- nagrywanie krótkich form dziennikarskich, podcastów itp. 
- organizacja i prowadzenie wydarzeń ogólnoszkolnych,
- podstawy copywritingu,
- podstawy prawa autorskiego,
- pisanie recenzji.

Zachęcamy

Zachęcamy do krytycznego myślenia i twórczego działania.

Uzupełnienie

Uzupełnieniem specjalizacji są wyjścia do teatru, na wystawy i filmy oraz wyjazdy i wyjścia do redakcji, telewizji, centrum edukacji medialnej. 

Na zajęciach

Zajęcia prowadzą specjaliści. Forma warsztatowa ułatwia zrozumienie i pozwala kreować własne produkcje, projekty, uruchomić wyobraźnię, wyjść poza schematy i przyzwyczajenia. Praca zespołowa jednoczy i uczy współdziałania, kompromisów, dyskutowania. 

Pamiętamy

Pamiętamy o niezbędnych podstawach: kulturze słowa, poprawności językowej, rzetelności i retorycznym źródle skutecznego przekonywania. Sugerowane rozszerzenia: język polski, historia, wos, hit.

Kontakt

Logo WSR Kontakt

e-mail
sekretariat@realna.waw.pl

Dyrektorka szkoły
Aleksandra Drozd,  tel. 691 354 820

Adres szkoły
ul. Małowiejska 31,  04-962 Warszawa
(Wawer-Falenica)

Stworzone z    przez